Ingia ndani

Mfumo wa Taarifa Utekelezaji wa vikundi vya akiba (MTU) inasaidia watekelezaji wa miradi wa vikundi vya akiba kuvifuatilia na kutathmini utendaji wa vikundi, wafanyakazi na mradi. Mtawala wa MTU anaweza kuamua kuchangia data za mradi wake na Ubadilishanaji wa Taarifa za Vikundi Vya Akiba (SAVIX).

Jina la MTU:
Barua pepe/Jina la mtumiaji:
Neno la siri:
  Nikumbuke mimi
Ujumbe
 
Sajili MTU mpya
Ingia ndani ya Mtandao Binafsi
Tengeneza upya neno la siri